Противопожарни автомобили

Противопожарни надстройки за всички марки автомобили

  • за гасене с вода и пяна

  • за гасене с вода и прах

prk2002.domino.bg ©2004